R O Z P I S
7. a 8. závodu žebříčku B Čechy

závodů rankingu s koef.1,04
veřejných závodů kategorií HDR, HD10, HD12C a příchozích (T+P)
závodů Českého poháru veteránů

Pořadatelský orgán Český svaz orientačního běhu
Pořadatel oddíl OB MLOK Mariánské Lázně
Datum Sobota 16. června 2007 - klasická trať
Neděle 17. června 2007 - krátká trať
Druh závodu 7. a 8.závod žebříčku B Čechy
závody rankingu s koef.1,04
veřejný závod pro kategorie HDR, HD10, HD12C, tratě příchozích (T+P)
závody Českého poháru veteránů
Klasifikace závodů Sobota 16. června 2007 - klasická trať
jednorázový denní pěší závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Neděle 17. června 2007 - krátká trať
jednorázový denní pěší závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Kategorie D10, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B
H10, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
HDR (děti s doprovodem rodičů)
tratě příchozích - sobota - T3 (3km), T5 (5km), T7 (7km)
tratě příchozích - neděle - P2 (2km), P3 (3km)
Centrum, shromaždiště Lázně Kynžvart, osada Lazy - 5 km severně od města Lázně Kynžvart
(bude značeno ze směrů příjezdů do Lázní Kynžvart)
Prezentace Pátek 15. června 18:00 - 21:00 hodin
v bývalých "Klimentovských kasárnách" v obci Velká Hleďsebe, 2 km západně od Mariánských Lázní
odbočka v obci z hlavní silnice Plzeň-Cheb ke kasárnám bude značena
Sobota 16. června 09:30 - 11:30 hodin v centru závodů
Neděle 17. června 08:00 - 09:00 hodin v centru závodů
Závodníci z oddílů, které se neoprezentují před závodem nebudou připuštěni ke startu
Start 00 Sobota 16.6.2007 - 13:00 hodin
Neděle 17.6.2007 - 10:00 hodin
Předpokládané časy vítězů Dle soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB a Pravidel OB
Přihlášky Do 1. června 2007
v povinném formátu ČSOB na e-mail : michalcovi.tc@worldonline.cz
(přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď)
žádáme o připojení kopie potvrzení o zaplacení vkladu a ubytování
Přihlášky zasílejte za celý klub současně a uvádějte i výpočet startovného a poplatků za ubytování.
Přihlášky po termínu budou přijaty jen v rámci možností pořadatele (do vyčerpání míst vakantů) a za dvojnásobný vklad. (Výjimku tvoří přihlášky kategorií HDR, T+P - viz vklady.) E-mailem budou přijímány pouze do 10.6.2007, pozdější přihlášky budou přijímány až u prezentace.
U kategorií HD21 budou závodníci přihlášení po termínu zařazováni do podkategorií v souladu s ustanovením čl. 6.10, 6.13 a 6.14 Soutěžního řádu.
Vklady
kategorie sobota 16.6. neděle 17.6.
H21A, H21B, H21C, D21B, D21C 130 Kč 120 Kč
HDR, HD10, HD12C, HD14B
HD60B a starší
tratě T+P
.60 Kč .60 Kč
ostatní kategorie 120 Kč 110 Kč

Závodníci neregistrovaní v ČSOB a SZOB dvojnásobek startovného
Za přihlášku po termínu a na místě (s výjimkou tratí HDR a příchozích T+P) dvojnásobek startovného.

Platby zašlete na účet TJ LOKO Mariánské Lázně 0780 635399/0800 variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře. Doklad o zaplacení připojte k přihlášce nebo vezměte s sebou na prezentaci.
Mapa
sobota - klasická trať měřítko 1:15000 ekv.5 m formát A4
měřítko 1:10000 ekv.5 m formát A3 pro kategorie HDR, HD10, HD12C, HD45B a starší
neděle - krátká trať měřítko 1:10000 ekv.5 m formát A3 pro všechny kategorie

Stav květen 2007, zpracováno dle klíče ISOM, zpracovatel Olles map, hlavní kartograf Aleš Hejna.
Předchozí mapa - Slatě, 1:20000, ekv. 4m, vydáno 1976 (revize 1982), zahrnuje 2/3 prostoru současné mapy.
Mapy budou po oba dny vodovzdorně upraveny mimo kategorií HDR, T+P.
Terén Vrcholové partie Slavkovského lesa, 625 - 980 m nad mořem, střídavě mírně zvlněný až kopcovitý. Občas se vyskytují kamenná pole, chvílemi podmáčený s různorodým porostem a podrostem. Průběžnost a viditelnost různá, středně hustá síť komunikací.
Způsob ražení Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 40 Kč/den (platba na místě). Za ztrátu se účtuje 700 Kč.
Ubytování Pořadatel zajišťuje ubytování v pátek a sobotu ve vlastních spacích pytlích na podlaze nebo ve vlastních stanech za poplatek 50 Kč/osoba/noc v bývalých Klimentovských kasarnách 2 km západně od Mariánských Lázní.
Požadavky na ubytování včetně poplatků zasílejte spolu s přihláškou.
Mimo tuto nabídku je možné využít individuálně množství ubytovacích kapacit v Mariánských Lázních a okolí.
Ubytování na ubytovně a v chatkách TJ LOKO Mariánské Lázně (na ploché dráze) zajišťujte přímo s hospodářem TJ LOKO, pořadatel toto nezajišťuje. Adresa:TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Plzeňská 9, 353 01, M.Lázně,e-mail ubytloko@atlas.cz, tel. 354 623 917.
Doprava Pořadatel zajistí na základě písemné objednávky dopravu závodníků z kasáren do centra a zpět. Jízdné na osobu činí 80 Kč/den, v případě malého zájmu o dopravu může být výše jízdného při prezentaci zvýšena.
Parkování Dle pokynů pořadatelů na louce v centru, autobusy na zpevněné ploše. Parkovné 20 Kč po oba dny bude vybíráno při vjezdu do centra.
V místě ubytování (kasárna) v objektu.
Vzdálenosti po oba dny
ubytování - parkoviště (centrum) 15 km doba jízdy 25 minut
parkoviště (centrum) - shromaždiště do 0,5 km
shromaždiště - start do 1,5 km
shromaždiště - cíl O km
ubytování - nákupní centrum M.Lázně 2,2 km
ubytování - lázeňské centrum M.Lázně 2,9 km
ubytování - lázeňské centrum L.Kynžvart 8 km
Informace: Internetové stránky závodů http://www.lazy07.wz.cz
konkrétní problémy k dořešení :
doprava, ubytování - 724 071 330 - J.Fišák
přihlášky - 721 629 674 - J.Michalec
Funkcionáři závodu
ředitel závodu Ing.Jan Fišák R 3
hlavní rozhodčí Mgr.Jan Michalec R 2
stavitel tratí Josef Milota R 3
Výsledky Budou rozesílány v elektronické podobě e-mailem na adresu osoby, které přihlašovala oddíl. Zájemci o zaslání výsledků v papírové (listinné) podobě nahlásí adresu u prezentace a složí 50 Kč.
UPOZORNĚNÍ Závody se konají v CHKO Slavkovský les. Z tohoto důvodu dodržujte pokyny pořadatelů, zejména nevstupujte do vyhraničených zakázaných prostorů a parkujte pouze na místech určených pořadatelem a dle jeho pokynů.
Nocleh závodníků na shromaždišti je ZAKÁZÁN a bude kontrolován správou CHKO Slavkovský les.
Předpis Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.
Výše vkladu při protestech Výše vkladu činí 200 Kč. Vklad je splatný současně s podáním protestu. Protesty se podávají u hlavního rozhodčího závodu. Neuznání protestu znamená propadnutí vkladu ve prospěch pořadatele, při uznání protestu se vklad vrací v plné výši.


Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 20.4.2007.

Ing.Jan Fišák Mgr.Jan Michalec
ředitel závodů hlavní rozhodčí