P O K Y N Y
7. a 8. závodu žebříčku B Čechy

závodů rankingu s koef.1,04
veřejných závodů kategorií HDR, HD10, HD12C a příchozích (T+P)
závodů Českého poháru veteránů

Pořadatelský orgán Český svaz orientačního běhu
Pořadatel TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, oddíl OB MLOK Mariánské Lázně
Datum Sobota 16. června 2007 - klasická trať
Neděle 17. června 2007 - krátká trať
Druh závodu 7. a 8.závod žebříčku B Čechy
závody rankingu s koef.1,04
veřejný závod pro kategorie HDR, HD10, HD12C, tratě příchozích (T+P)
závody Českého poháru veteránů
Klasifikace závodů Sobota 16. června 2007 - klasická trať
jednorázový denní pěší závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Neděle 17. června 2007 - krátká trať
jednorázový denní pěší závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Kategorie D10, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B
H10, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
HDR (děti s doprovodem rodičů)
tratě příchozích - sobota - T3 (3km), T5 (5km), T7 (7km)
tratě příchozích - neděle - P2 (2km), P3 (3km)
Centrum, shromaždiště Lázně Kynžvart, osada Lazy - 5 km severně od města Lázně Kynžvart
louka u osady Lazy(bude značeno ze směrů příjezdů do Lázní Kynžvart)
omlouváme se za vysokou trávu z důvodu zákazu sečení před 15.6., pošlapat se může v jakémkoliv rozsahu
oddílové stany stavějte na vyznačeném místě, pro závodníky bez stanu je postaven a označen stan - šatna
Program Pátek 15. června 18:00 - 21:00 hodin - prezentace
v bývalých "Klimentovských kasárnách" v obci Velká Hleďsebe, 2 km západně od Mariánských Lázní
odbočka v obci z hlavní silnice Plzeň-Cheb ke kasárnám bude značena

Sobota 16. června 09:30 - 11:30 hodin - prezentace v centru závodů
                                           13:00 hodin - START 00 klasika

Neděle 17. června 08:00 - 09:00 hodin - prezentace v centru závodů
                                           10:00 hodin - START 00 middle
                                           13:00 hodin - vydávání map
                                           14:00 hodin - vyhlášení podle situace se budeme snažit vyhlašovat i dříve

Závodníci z oddílů, které se neodprezentují před závodem nebudou připuštěni ke startu
Start 00 Sobota 16.6.2007 00=13:00 hodin
Neděle 17.6.2007 00=10:00 hodin
Tratě parametry uvedeny v rubrice parametry tratí a budou vyvěšeny na shromaždišti
Popisy kontrol po oba dny v centru, odběr samoobslužně
Startovní listiny vyvěšeny v centru
Povinné úseky po oba dny
start - začátek orientace
poslední kontrola - cíl
povinné úseky jsou značeny fábory nebo koridory
Cíl v centru - závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a to i v případě, že neprojde při závodě všemi kontrolami (platí po oba dny)
Časový limit sobota (klasická trať) - 180 minut pro všechny kategorie
neděle (middle) - 90 minut pro všechny kategorie
Občerstvení V sobotu na trati na postupech mezi kontrolami, značeno v mapě kelímkem. Nemají vyznačeny kategorie, které občertvení nemají předepsáno.
Stánky s občertvením v centru.
Prázdné obaly od plastových lahví žádáme zmáčknout a odhazovat do zvlášť označených pytlů. Děkujeme.
WC v centru TOI TOI
Mytí provizorní mytí (cisterna + lavory)
Zdravotní služba v cíli, MUDr. Bína, MUDr. Bínová
Výsledky průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, celkové výsledky s mezičasy na www stránkách závodu "www.lazy07.wz.cz", lze objednat v listinné podobě za 50 Kč.
Mapy
sobota - klasická trať Lesný, měřítko 1:15000, ekv. 5m, formát A4 pro kategorie HD14B až HD40B včetně a kategorie H45B
Lazy, měřítko 1:10000, ekv. 5m, formát A3 pro kategorie HDR, T3, T5, T7, HD10, HD12C, D45B, HD50B a starší
neděle - krátká trať Lazy, měřítko 1:10000, ekv. 5m, formát A3 pro všechny kategorie

Stav květen 2007, zpracovatel Olles map, hlavní kartograf Aleš Hejna, tisk ŽAKET
Předchozí mapa - Slatě, 1:20000, ekv. 4m, vydáno 1976 (revize 1982), zahrnuje 2/3 prostoru současné mapy.
Mapy budou po oba dny vodovzdorně upraveny pro všechny kategorie - standardní mapníky.

Fialové šrafování na mapě označuje nevytěžené polomy (nebezpečné místo)
Zvláštní mapové značky zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
hnědý křížek - plošinka
černý křížek - sloup starého elektrického vedení
Zakázané prostory Mimo závod všechny prostory lesa západně od silnice Lázně Kynžvart - Lazy. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací.
V sobotu bude u některých tratí (netýká se žákovských kategorií a příchozích) v lese ohrazena 1 stará štola - lom - nebezpečí pádu.
Terén Lesní prostory ve vrcholových partiích Slavkovského lesa. V sobotu 625 - 950 m nad mořem, v neděli 725-835 m nad mořem. Střídavě mírně zvlněný až kopcovitý terén. Občas se vyskytují kamenná pole, kameny a skalky, chvílemi podmáčené partie s různorodým porostem a podrostem. Průběžnost a viditelnost různá, středně hustá síť komunikací. Charakter lesa se mění podle nadmořské výšky a terénu od typicky horského po klasický středoevropský "smrkáč". V části prostoru jsou pozůstatky po rýžování a těžbě nerostů, v části les v místech bývalých luk a osady.
Způsob ražení Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. Za ztrátu čipu zapůjčeného od pořadatele (za 40 Kč/den) se účtuje 700 Kč. V případě poruchy Sportidentu označí závodník průchod kontrolou oražením kleštiček na kontrole do mapy - 3 políčka R v JZ rohu mapy.
Ubytování Ubytování v pátek a sobotu ve vlastních spacích pytlích na podlaze v budovách bývalých Klimentovských kasarnách 2 km západně od Mariánských Lázní. Rozpis přidělených místností obdrží vedoucí oddílů při prezentaci. V budově je u místností sociální zařízení. Stanování ve vlastních stanech v areálu kasáren dle pokynů pořadatelů, k využití je sociální zařízení budovy. Oddíly obdrží při prezentaci plánek s vyznačením možností stravování.
Upozorňujeme na skutečnost, že shromaždiště leží v CHKO Slavkovský les. Proto je zákaz přespání závodníků na shromaždišti. Výjimka je povolena pro zabezpečení prodejních stánků a pořádání závodů.
Doprava Pořadatel zajistí na základě písemné objednávky dopravu závodníků z kasáren do centra a zpět. Jízdné na osobu činí 80 Kč/den, v případě malého zájmu o dopravu může být výše jízdného při prezentaci zvýšena.
Parkování Dle pokynů pořadatelů na louce v centru, autobusy na zpevněné ploše. Parkovné 20 Kč po oba dny bude vybíráno při vjezdu do centra.
V místě ubytování (kasárna) v objektu.
Vzdálenosti po oba dny
ubytování - parkoviště (centrum) 15 km doba jízdy 25 minut
parkoviště (centrum) - shromaždiště auto 300 m, autobus 500 m
shromaždiště - start sobota 500 m, převýšení 5 m
shromaždiště - start neděle 300 m, klesání 15 m
shromaždiště - cíl 0 m
ubytování - nákupní centrum M.Lázně 2,2 km
ubytování - lázeňské centrum M.Lázně 2,9 km
ubytování - lázeňské centrum L.Kynžvart 8 km
Vyhlášení výsledků v neděli 17.6. ve 14,00 hodin v centru závodů, závodníci na 1.-3. místě v kategoriích, kde bude více než 3 startujících, podle situace možné i urychlení vyhlášení
UPOZORNĚNÍ Závody se konají v CHKO Slavkovský les. Z tohoto důvodu dodržujte pokyny pořadatelů, zejména nevstupujte do vyhraničených zakázaných prostorů a parkujte pouze na místech určených pořadatelem a dle jeho pokynů.
Nocleh závodníků na shromaždišti je ZAKÁZÁN a bude kontrolován správou CHKO Slavkovský les.
Předpis Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.
Protesty S vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího. Neuznání protestu znamená propadnutí vkladu ve prospěch pořadatele, při uznání protestu se vklad vrací v plné výši.
JURY Jiřina Běhounová (PHK), Jaroslav Krejčí (BOR), Aleš Richtr (OKP)
Funkcionáři závodu
ředitel závodu Jan Fišák R 3
hlavní rozhodčí Jan Michalec R 2
stavitel tratí Josef Milota R 3


Poděkování partnerům a sponzorům závodů


EUTIT a.s.
Mattoni a.s.
Město Mariánské Lázně
Velká Hleďsebe
Karlovarský kraj
MERIMEX s.r.o.
CHEVAK a.s.
České dráhy s.p.
Hartmann a.s.
Lesy ČR, lesní závod Kladská
hostinec U březího vlka